Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Dissertations - Current and Past

Start Name Dissertation Title Cat. No. in Institute Library Supervisor Defended
 

Mgr. Kveta Smoláriková

Importy gréckej keramiky v Egypte v období 660 – 332 pred n. l. 46A50
1998
 

Mgr. Patrik Líbal

Antické tradice v české novověké architektuře 46A51   2001
 

Mgr. T. Alušík

Fortifikace na mínojské Krétě a jejich egejské paralely. 46A64-65   2002
 

Mgr. Ladislav Stančo

Ikonografický rozbor umění Gandháry, Baktrie a přilehlých oblastí Kušánské říše. Aspekt helénizace 46A69   2005
 

Mgr. Pavel Titz

Votivní terakoty z období římské republiky a jejich ovlivnění uměním Velkého Řecka 46A73   2006
 

Mgr. Martin Trefný

Keltské kmeny v Malé Asii. 46A78   2007
2006 Mgr. Ing. Kocichová Ivana Antická mytologická tématika v českém umění 30. let 20. století
prof. PhDr. Konečný Lubomír 2014
2007 Mgr. David Lužický Mincovnictví období římské tetrarchie 284 - 312 n. l.:  1) Organizace  2) Nominály 3) Ikonografie
doc. PhDr. Marek Václav, CSc.  
2007 Mgr. Petra Belaňová Štylistikcý rozbor šperku Strednej Ázie kušánského obdobia a jeho vzťahy k umeniu antického Stedomoria.
doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc.  
2008 Mgr. Martina Čechová
Význam severního Černomoří pro Byzantskou říši v 6. až 10. století .  Hospodářský a vojenský význam města Chersonesos.
PhDr. Vavřínek Vladimír, CSc. 2014
2008 Dr. Lucilla Barresi Distribution of Daunian pottery in Croatia and Slovenia, its influence along the Amber Route to Central Europe.
prof. PhDr. Bouzek Jan, DrSc.  
2009 Mgr. Barbora Weissová
Vytvoření archeologické mapy mohyl v Bulharsku
doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
2009 Mgr. Ing. Stanislava Kučová
Etruské sakrální okrsky a jejich prostorová orientace za použití metod  geoinformatiky
doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
2009 Mgr. Zuzana Jamrichová Kroutilová
Ženské postavy v čiernej a červenej figúre - možnosti interpretácie s využitím  feministickej archeológie a genderových štúdií
doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc.  
2009 Dr. Federico Gambacorta
Roman Silver Coinage in the 5th century AD
doc. PhDr. Marek Václav, CSc. 2014
2010 Ing. Martin Dvořák
Univerzitní sbírka sádrových odlitků antických soch: její historie, možnosti restaurování a prezentace veřejnosti.
doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc.  
2011 PhDr. Svobodová Helena Antické sklo na základě analýzy materiálu Národního muzea v Praze.
doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc.  
2011 Mgr. Lenka Vacinová
Milenci nesmrtelných
prof. PhDr. Bouzek Jan, DrSc.  
2011 Mgr. Karel Kůt
Archeologický odraz Augustovy germánské politiky
doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
2011 Mgr. Jakub Žežule Minojská a mykénská božstva a jejich ikonografická identifikace
prof. PhDr. Bouzek Jan, DrSc.  
2012 Mgr. Michal Dyčka Antoninský Limes: Srovnání Antoninova valu a Odenwaldsko-Neckarské sekce Hornogermánského limitu
doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
2012 Mgr. Martina Kramerová
Charakteristika a typologie numidských pohřebních staveb a jejich odraz v architektuře a výzdobě pozdně římských mauzolejí a raně středověkých berberských džedarů
prof. PhDr. Bouzek Jan, DrSc.  
2012 Mgr. Jana Kopáčková Sociální a ekonomická situace venkova v římské provincii Dalmatia a na území Histrie v 1. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l.
doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
2012 Mgr. Robert Frecer The Economy of Roman Terracotta Lamps: production, trade and distribution of koiné types in provincial settings
doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
2012 Mgr. Barbora Gavláková
Porovnání života na choře řeckých kolonií v jižní Itálii a na západním pobřeží Krymu
doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc.  
2013 Mgr. Valéria Uramová Rímske záhrady v Galii
PhDr. Mgr. Stančo Ladislav, Ph.D.  
2013 Mgr. Marián Mojžiš Vplyv podlahovej výzdoby na architektúru rímskych víl na území provincie Británia
PhDr. Titz Pavel, Ph.D.  
2014 Mgr. Denis Hakzser Caria and the Dodecanese in the Classical Period
Doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.  
2014 Mgr. Tomáš Janek Rímske stavebné terakoty v oblasti Pannónskeho limitu a susednej nadlimitnej oblasti
doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
2014 Mgr. Marián Matys Sběratelství a archeologie Kypru v českých zemích
Doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.  
2014 Mgr. Hana Vondrová Úloha ženy během náboženských rituálů v řeckém umění
doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc.  
2014 Mgr. Juraj Sarkisjan Východní kulty v Hornodunajských provinciích
PhDr. Titz Pavel, Ph.D.  
2014 Mgr. Miroslava Šurinová Architektúra neskororímskych pevností   doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  

Aktuality ÚKAR

There are not any news