Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Petra Tušlová

Ve své magisterské práci se zaměřila na vývoj metodiky systematické povrchové prospekce a její aplikace v jižním Uzbekistánu, a to v rámci dvouletého pod-projektu, který zde vedla. Současně se účastnila výzkumů v Bulharsku, které vyústili do její dizertační práce, zaměřené na studium a typologický vývoj římské keramiky v jihovýchodní Thrákii. V roce 2014 začala ve spolupráci s Regionálním Historickým Museem v Jambolu archeologický výzkum na římské lokalitě Strojno, v obci Elhovo. V rámci Ústavních projektů se dále účastnila výzkumu v Pistiru (2008 – 2014), z něhož zpracovávala řecké a černomořské transportní amfory. Mezi mimo Ústavní aktivity patří účast na projektu Tundzha Regional Archaeological Project (TRAP) a archeologických výzkumech v Itálii, Makedonii a Rumunsku.