Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Jan Bouzek a české země

U příležitosti životního jubilea nestora klasické archeologie prof. Jana Bouzka proběhne odborná konference za účasti jeho českých a moravských kolegů.

Jan Bouzek a české země

20.2.2015

 Hlavní budova FF UK, nám J. Palacha 2, I. patro, místnost 104.

Program kolokvia:

8:30 registrace

9:00-9:20          Iva Ondřejová, Jiří Musil, Marie Dufková, zástupce děkanátu:          Úvodní slovo

9:25-9:45          Luboš Jiráň:           Jan Bouzek – homo archaeologicus universalis.

Doba bronzová

9:50-10:10        Michal Ernée:       Jan Bouzek a jantar.

10:15-10:35       Klára Šabatová:    Cesta na severozápad. Mohylová kultura a období lužických popelnicových polí.

10:35-11:55       pauza

 

10:55-11:15       Lubor Smejtek:     Chronologie knovízské a štítarské keramiky: Bouzkova koncepce ve světle nejnovějších analýz.

Doba železná

11:20-11:40      Vít Vokolek:           Východní Čechy v mladší době halštatské.

11:45-12:05      Martin Golec:        Halštat na Moravě 2015 a jak dál?

 

12:05-13.30      oběd

 

13:30-13:50     Vladimír Salač:    Jan Bouzek a Čechy v době laténské a v době temna.

Doba římská

13:55-14:15     Jan Jílek: Význam stylové analýzy při studiu kovových nádob z doby římské.

14:20-14:40     Jiří Musil:               Čechy a římské provincie. Současný stav bádání.

 14:40-15:00    pauza

Antické tradice v evropském umění

15:00-15:20     Jan Bažant:            Jan Bouzek a antické tradice v českých zemích.

15:25-15:45     Patrik Líbal:          Malé versus velké aneb umělcova touha.

15:50 nn         Jan Bouzek :          závěrečné slovo.

Na kolokvium naváže neformální oslava ve vinárně U Vávrů (Šubertova 4, Praha Vinohrady) začínající v 19:00.

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality