Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Perspektivy klasické archeologie 2013

GALERIE

(Pe Kl A 2013)

Druhý ročník studentské konference

Ústav pro klasickou archeologii FF UK

PEKLA 2013

Prezentace doktorských, magisterských

i dalších studentských projektů
v oblasti klasické archeologie a věd o antickém starověku

Konference proběhne 16. – 17. prosince 2013 a představí projekty, které jsou řešeny v rámci doktorského a magisterského studia (práce již obhájené i teprve připravované) a další badatelské činnosti, zejména ty, které byly podpořeny některým z grantů a stipendií.

Příspěvky v délce 20 minut (ne déle!) mohou být předneseny česky, slovensky, anglicky nebo německy. K dispozici bude dataprojektor. Vítané jsou taktéž posterové prezentace.

Místo konání: Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Celetná 20,

případně Hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha 1. Bude ještě upřesněno.

Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků dle zaslaných abstraktů.

Program bude zveřejněn do konce října 2013.

Účast na konferenci nepředpokládá žádný účastnický poplatek.

Přihlášky a krátký, ale výstižný abstrakt posílejte do 11. října 2013 na adresu 

perspektivy-ukar@seznam.cz

Podrobnější informace obdrží účastníci po uzávěrce přihlášek, nejpozději koncem října 2013.

PERSPEKTIVY KLASICKÉ ARCHEOLOGIE – přihláška

(zašlete nejpozději do 11. října 2013 na adresu perspektivy-ukar@seznam.cz)

Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Praha, Celetná 20, 343