Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Průběh přijímacího řízení - bakalářské studium

Přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)

1.) Umění a archeologie starověku – testové otázky.

2.) Dějiny starověku – testové otázky.

3.) Test obecných studijních předpokladů (kauzální myšlení a logika vůbec) – testové otázky.

4.) Nakreslit a popsat promítnutý předmět.

(celkem max.: 50 bodů)

 

2. kolo – ústní část:

1) zájem o obor – pohovor na základě předloženého seznamu literatury z problematiky antické historie, kultury, umění a archeologie  (max. 20 bodů)

2) vizuální paměť, prostorová představivost a pochopení vztahů mezi uměleckými díly formou rozhovoru (max. 10 bodů)

3) jazykové předpoklady – překlad krátkých odborných textů ze dvou vybraných jazyků: angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo italština (s využitím slovníku) (max. 20 bodů)

 

další požadavky ke zkoušce:

seznam četby literatury z problematiky antické historie, kultury, umění a archeologie (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

 

přípravný kurz: není

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjmacího řízení FF UK.

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality