Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Průběh přijímacího řízení - navazující studium

přijímací zkouška: jednokolová, ústní

 

popis přijímací zkoušky:

Ústní část

1) rozprava o tématu bakalářské práce a výhledy k tématu magisterské práce (max. 40 bodů)

2) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře z egejské a řecké archeologie (max. 30 bodů)

3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře z etruské a římské archeologie (max. 30 bodů)

 

další požadavky ke zkoušce:

Seznam základní literatury použité při přípravě bakalářské práce (předkládá se u přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže zároveň znalosti domácí i zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a diplomové práce a rovněž odborné znalosti oborové na úrovni absolventa bakalářského studia.

 

přípravný kurz: není

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality