Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Témata aktuálně řešených disertačních prací

Mgr. Arias Katarína Vliv antických předloh na architekturu a umění raného islámu 2005/2006 doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc. ZANECHALA
Mgr. Ing. Kocichová Ivana Antická mytologická tématika v českém umění 30. let 20. století 2006/2007 prof. PhDr. Konečný Lubomír OBHÁJILA 2014
Mgr. Lužický David Mincovnictví období římské tetrarchie 284 - 312 n. l.:  1) Organizace  2) Nominály 3) Ikonografie 2007/2008 doc. PhDr. Marek Václav, CSc.  
Mgr. Belaňová Petra Štylistikcý rozbor šperku Strednej Ázie kušánského obdobia a jeho vzťahy k umeniu antického Stedomoria. 2007/2008 doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc. OBHÁJILA 2015
Mgr. Čechová Martina Význam severního Černomoří pro Byzantskou říši v 6. až 10. století .  Hospodářský a vojenský význam města Chersonesos. 2008/2009 PhDr. Vavřínek Vladimír, CSc. OBHÁJILA 2014
Dr. Barresi Lucilla Distribution of Daunian pottery in Croatia and Slovenia, its influence along the Amber Route to Central Europe. 2008/2009 prof. PhDr. Bouzek Jan, DrSc.  
Mgr. Weissová Barbora Vytvoření archeologické mapy mohyl v Bulharsku 2009/2010 doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
Mgr. Ing. Kučová Stanislava Etruské sakrální okrsky a jejich prostorová orientace za použití metod  geoinformatiky 2009/2010 doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
Mgr. Kroutilová Jamrichová Zuzana Ženské postavy v čiernej a červenej figúre - možnosti interpretácie s využitím  feministickej archeológie a genderových štúdií 2009/2010 doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc.  
Mgr. Kněžourková Jitka Pozdně římské, byzantské a umájovské sklo užívané v rituálním kontextu 2009/2010 PhDr. Dufková Marie, CSc.  ZANECHALA
Dr. Gambacorta Federico Roman Silver Coinage in the 5th century AD 2009/2010 doc. PhDr. Marek Václav, CSc. OBHÁJIL 2014
Ing. Dvořák Martin Univerzitní sbírka sádrových odlitků antických soch: její historie, možnosti restaurování a prezentace veřejnosti. 2010/2011 doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc.  
PhDr. Svobodová Helena Antické sklo na základě analýzy materiálu Národního muzea v Praze. 2011/2012 doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc.  
Mgr. Vacinová Lenka Milenci nesmrtelných 2011/2012 prof. PhDr. Bouzek Jan, DrSc.  
Mgr. Kůt Karel Archeologický odraz Augustovy germánské politiky 2011/2012 doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
Mgr. Žežule Jakub Minojská a mykénská božstva a jejich ikonografická identifikace 2011/2012 prof. PhDr. Bouzek Jan, DrSc.  
Mgr. Dyčka Michal Antoninský Limes: Srovnání Antoninova valu a Odenwaldsko-Neckarské sekce Hornogermánského limitu 2012/2013 doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
Mgr. Kramerová Martina Charakteristika a typologie numidských pohřebních staveb a jejich odraz v architektuře a výzdobě pozdně římských mauzolejí a raně středověkých berberských džedarů 2012/2013 prof. PhDr. Bouzek Jan, DrSc.  
Mgr. Kopáčková Jana Sociální a ekonomická situace venkova v římské provincii Dalmatia a na území Histrie v 1. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l. 2012/2013 doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
Mgr. Frecer Robert The Economy of Roman Terracotta Lamps: production, trade and distribution of koiné types in provincial settings 2012/2013 doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
Mgr. Gavláková Barbora Porovnání života na choře řeckých kolonií v jižní Itálii a na západním pobřeží Krymu 2012/2013 doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc.  
Mgr. Uramová Valéria Rímske záhrady v Galii 2013/2014 PhDr. Mgr. Stančo Ladislav, Ph.D.  
Mgr. Mojžiš Marián Vplyv podlahovej výzdoby na architektúru rímskych víl na území provincie Británia 2013/2014 PhDr. Titz Pavel, Ph.D.  
Mgr. Hakzser Denis Caria and the Dodecanese in the Classical Period 2014/2015 Doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.  
Mgr. Janek Tomáš Rímske stavebné terakoty v oblasti Pannónskeho limitu a susednej nadlimitnej oblasti 2014/2015 doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.  
Mgr. Matys Marián Sběratelství a archeologie Kypru v českých zemích 2014/2015 Doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.  
Mgr. Vondrová Hana Úloha ženy během náboženských rituálů v řeckém umění 2014/2015 doc. PhDr. Ondřejová Iva, CSc.  
Mgr. Sarkisjan Juraj Východní kulty v Hornodunajských provinciích  2014/2015 PhDr. Titz Pavel, Ph.D.  
Mgr. Miroslava Šurinová Architektúra neskororímskych pevností 2014/2015 doc. PhDr. Musil Jiří, Ph.D.