Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia


Bakalářské studium je koncipováno tak, aby absolventům poskytlo základní přehled klasické archeologie v oblasti antického umění (řeckého, římského, etruského, egejského a okrajových oblastí antického světa), včetně římsko-provinciální archeologie. Absolvent studia by měl získat:
  • základní znalost antického umění a jiných hmotných památek antického světa
  • znalost historie, prehistorie laténského a římského období u nás
  • základní znalost terénních a muzejních metod
  • předpoklady pro studium magisterského navazujícího studia klasické archeologie
Absolvent bakalářského studia by měl být připraven k působení jako:
  • pomocný archeolog na výzkumech a expedicích
  • pracovník muzeí, vědeckých institucí a archeologických památkových pracovišť, ochrany archeologických památek
  • odborný průvodce a organizátor u cestovních kanceláří

Absolvent navazujícího magisterského studia

 

Absolvent disponuje podrobnou znalostí antického umění a hmotných památek antického světa, znalostí terénních a muzejních metod, má základní znalost latiny a staré řečtiny, dále znalost základů antické epigrafiky a numismatiky, starověké historie, prehistorie laténského a římského období u nás a antických tradic v  evropském umění. Je schopen samostatné vědecké práce.

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality