Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Sbírky

Sbírka odlitků antických soch

Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je vlastníkem rozsáhlé a historicky cenné sbírky odlitků antické plastiky. Kolekce vznikala převážně na konci 19. a začátkem 20. století nákupy z evropských muzeí.
Univerzitní sbírka patří k největším a nejkvalitnějším svého druhu ve střední Evropě. Dnes zahrnuje 550 položek z původních 800 kusů a souvisle mapuje vývoj řeckého a římského sochařství od archaického období do 2. století n. l.
Vedle nesporného významu uměleckého a historického obsahuje i několik dodnes uznávaných rekonstrukcí antických sousoší provedených v 19. století profesorem Wilhelmem Kleinem (Athéna a MarsyasVyzvání k tanci) a také odlitky dnes již nedostupných či ztracených originálů (Fauvelova deska, portréty Homéra, Vilonia a Hadriána).
 
Část sbírky je veřejnosti zpřístupněna v Galerii antického umění v Hostinném a nově v expozici Okouzleni antikou na zámku Duchcov.

Podívejte se jak BOHOVÉ OPUSTILI ÚSTÍ


Více informací a aktualit.

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality