Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Publikace

Pistiros

obal publikace Pistiros I obal publikace Pistiros II obal publikace Pistiros III obal publikace Pistiros IV
Pistiros I Pistiros II Pistiros III Pistiros IV
Obsah / Contents
     

Pistiros V

Obsah

     

Džandavláttepa

obal publikace Jandavlattepa I Do srdce Asie
Jandavlattepa I

Археологическое исследование Джандавлаттепа и Шерабадского района

Do srdce Asie. 10 let české archeologie ve Střední Asii

Studia Hercynia

Studia Hercynia - info a pokyny pro autory (anglicky)

Obsahy Studií Hercynií 1997-2011.

obal publikace Studia Hercynia I obal publikace Studia Hercynia II obal publikace Studia Hercynia III obal publikace Studia Hercynia IV
Studia Hercynia I Studia Hercynia II Studia Hercynia III Studia Hercynia IV
obal publikace Studia Hercynia V obal publikace Studia Hercynia VI obal publikace Studia Hercynia VII obal publikace Studia Hercynia VIII
Studia Hercynia V Studia Hercynia VI Studia Hercynia VII Studia Hercynia VIII
    Obsah Obsah
obal publikace Studia Hercynia IX obal publikace Studia Hercynia X obal publikace Studia Hercynia XI obal publikace Studia Hercynia XII
Studia Hercynia IX Studia Hercynia X Studia Hercynia XI Studia Hercynia XII
Thracians and their neighbours - their destiny, art and heritage Obsah Obsah Obsah
obal publikace Studia Hercynia XIII obal publikace Studia Hercynia XIV obal publikace Studia Hercynia XV/1 obal publikace Studia Hercynia XV/2
Studia Hercynia XIII Studia Hercynia XIV Studia Hercynia XV/1 Studia Hercynia XV/2
Obsah Obsah

Ostatní

obal publikace obal publikace obal publikace  
Muzeum antického sochařství a architektury - katalog expozice díl II. - Litomyšl Ceylon - Between East And West - Anuradhapura Abhayagiri Vihara 1981-1994 Etruskové - jiní než ostatní národy  
obal publikace obal publikace obal publikace  
Katalog výstavy: Umění starého Korintu Katalog výstavy: Iónské umění - květen - říjen 1997, Litomyšl Ozvěny slávy - athénské vázy 6. a 5. stol. př. n. l. v českých a moravských sbírkách  
obal publikace obal publikace obal publikace  
Katalog výstavy Pýthagoreismus a umění Velkého Řecka Corpus Signorum Imperii Romani - Czech Republic vol. 1 Pravěk českých zemí v evropském kontextu  
obal publikace obal publikace obal publikace  
Řecké umění - učební texty (2004) Historie sběratelství antických památek v českých zemích Keltové našich zemí v evropském kontextu  
  Obsah 1. část, 2. část, Předmluva.    
obal publikace obal publikace obal publikace  
Keltové českých zemí v evropském kontextu. Umění a myšlení. Pravěk českých zemí v evropském kontextu.  

 

V případě zájmu o naše publikace se prosím pro bližší informace (i ceny) a případné objednání obracejte na Vydavatelství FF UK. Řada z těchto titulů je ovšem v běžné distribuci.

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality