Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Doktorandi

Studenti doktorského studia klasické archeologie

Seznam řešených disertací a jejich školitelů

Viktoria Čisťakova
Rozmístění římského venkovského osídlení na území současného Bulharska: vývoj, vazba na krajinu, kontextuální návaznost na dopravní komunikace a větší architektonické celky.
 
Věra Doležálková
Pottery assemblages as evidence of social interaction between Nabataeans and Romans
Michal Dyčka

Antoninský Limes: Srovnání Antoninova valu a Odenwaldsko-Neckarské sekce Hornogermánského limitu

  Robert Frecer
The Economy of Roman Terracotta Lamps: production, trade and distribution of koiné types in provincial settings
  Barbora Gavláková
Porovnání života na choře řeckých kolonií v jižní Itálii a na západním pobřeží Krymu
 
Denis Hakszer
Caria and the Dodecanese in the Classical Period
  Tomáš Janek
Rímske stavebné terakoty v oblasti Pannónskeho limitu a susednej nadlimitnej oblasti
 
Kristina Jarošová
Lesbos a východoegejská oblast ve 2. tisíciletí př. n. l.
  Jana Kopáčková
Sociální a ekonomická situace venkova v římské provincii Dalmatia a na území Histrie v 1. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l.
  Martina Kramerová
Charakteristika a typologie numidských pohřebních staveb a jejich odraz v architektuře a výzdobě pozdně římských mauzolejí a raně středověkých berberských džedarů
  Marián Matys
Sběratelství a archeologie Kypru v českých zemích
  Marián Mojžiš
Vplyv podlahovej výzdoby na architektúru rímskych víl na území provincie Británia
  Lenka Parvoničová
Rekonstrukce stravovacích návyků ve starověké Thrákii
  Juraj Sarkisjan
Východní kulty v Hornodunajských provinciích
 
Josef Souček
Building Materials in Roman Campania
Miroslava Šurinová
Architektúra neskororímskych pevností
Petra Tušlová
Roman Pottery in Ancient Thrace and Moesia Inferior. Selected assemblages from the Jambol Region
Hana Vondrová
Úloha ženy během náboženských rituálů v řeckém umění
Tatiana Votroubeková
Etruscan rock-cut tombs with decorated façades dated to the Hellenistic period (half of the 4th cent.BC – 3rd/2nd cent. BC)
Petra Zvířecí
Rostliny v antickém lékařství a umění