Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Otevírací doba knihovny v ZS 2018/2019

  pondělí 10:00-15:30  
  úterý 10:00-12:00
  středa 10:00-12:00 13:30-15:30  
  čtvrtek 10:00-14:00  
  pátek 10:00-13:00 14:15-15:45  
 Knihovna je v období 11. - 19. 10. 2018 z důvodu exkurze otevřená takto: pondělí - čtvrtek 10:00-13:00 hod.
 • Kde nás najdete:
 
Knihovna klasické archeologie

Celetná 20
110 00  Praha 1
3. patro, č. dv. 340, studovna č. dv. 343
 
 
 • Knihovnice:
          Martina Tvrzová, tel. 221 619 724
 
 • poznámky k výpůjčkám
* Knihovna bude během výky v místnosti č. 343/C probíhat v místnosti č. 340/C a vzhledem k tomu, že řada knihovních signatur je umístěna i v místnosti č. 343/C, je potřeba si nejméně den předem objednat připravení knih do místnosti č. 340/C e-mailem – na adrese martina.tvrzova@ff.cuni.cz (oznámit signaturu knihy).
Signatury v místnosti č. 343/C: 14 A; 16 U; 17 K; 17 Q; 18 N; 18 O; 74 A; 82 A 14; 36 K; 37 B, D; 39 A-G; 41 B, C; 42 I; 42 H; 42A 3; 42 E 2; 54 N; 57 A, B, D; 58 A-D; 44 D; 45; 65 A-B; 67 A, B, G, H, I; 80 E, F; 81 C 3; 87 A-K, M-R.
 • Vyhledávání signatur
Signatury publikací získaných knihovnou do roku 2001 je možné najít v lístkovém katalogu, řazeném podle příjmení autora nebo editora, případně podle názvu publikace.
Signatury publikací získaných po roce 2001 lez dohledat v elektronickém centrálním katalogu Univerzity Karlovy v Praze nebo v on-line katalogu monografií knihovny ÚKAR (Arcis).
Vzorová podoba signatury: 58 B 39; u časopisů: 16 A nebo 19 C 2; v Arcisu 19C002.
K dispozici je studovna s deseti místy, která je vybavena dvěma počítači s přístupem na internet; v době výuky je k dispozici šest míst na sekretariátě ústavu.
 • Knihovní fond
Fond knihovny obsahuje přes 14000 svazků z oboru klasické archeologie a částečně i z oborů příbuzných, především knih a časopisů, a je rozdělen dle obsahu do 30 celků, které jsou ještě dále specifikovány (viz Seznam signatur). Řídí se Výpůjčním řádem knihoven Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Fond časopisů obsahuje 320 titulů, od roku 1824 do současnosti. Ze současné produkce může knihovna nabídnout 39 titulů časopisů. Tento fond je určen výhradně k prezenčnímu studiu (viz Seznam časopisů).
Fond bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací obsahuje cca 160 titulů (viz Seznam bakalářských a Seznam diplomových, disertačních a habilitačních prací). Tento fond je rovněž určen výhradně k prezenčnímu studiu a podléhá zvláštnímu výpůjčnímu režimu.
 • Katalogy a databáze
       Nově doporučujeme používat fakultní systém vyhledávání ve všech zdrojích UKAŽ.
Online katalog monografií knihovny ÚKAR na ARCISu. Nyní zahrnuje cca 90% monografií.
 Online katalog (pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody) 
Portál elektronických informačních zdrojů – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).
Digitální univerzitní repozitář - obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze
Metalib - paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK
Elektra - elektronický portál studijních materiálů FF UK
 • Výpůjční řád FF UK
 • Další informace
Soupis periodik v knihovně ÚKAR.
Přehled signatur a jejich obsahu v knihovně ÚKAR.
 • Důležité odkazy