Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

VÍTR STEPÍ, HRADBY OÁZ: PŘÍSPĚVKY K ARCHEOLOGII STŘEDNÍ ASIE

Program kolokvia

VÍTR STEPÍ, HRADBY OÁZ:

PŘÍSPĚVKY K ARCHEOLOGII STŘEDNÍ ASIE

27. 5. 2016 v místnosti C138 v Celetné 20 (FF UK)

Dopolední blok I: Prehistorie

9:00-9:30

Úvodní slovo

Peter Pavúk, Ladislav Stančo

9:30-10:00

Archeologický výzkum lokality Burgut Kurgan v jižním Uzbekistánu v sezóně 2015

Jan Kysela – Jakub Havlík – Ladislav Stančo

10:00-10:30

Nově nalezené skalní rytiny v Pašchurtské kotlině

Anna Augustinová

10:30-11:00

Výzdobné motivy perských achaimenovských mečů a pochev

Petra Cejnarová

11:00-11:30

Přestávka na kávu

Dopolední blok II: Starověká Střední Asie

11:30-12:00

Tocharština, kušánština, baktričtina: jak se to rýmuje?" (tj. o snaze poznat, jak mluvili Kušáni / Jüe-č' / Eteo-tochaři

Luboš Novák

12:00-12:30

Vývoj osídlení Šerabádské oázy v jižním Uzbekistánu

Ladislav Stančo

12:30-13:00

Hadi, draci a motiv hrdinského vítězství v umění Eurasie: kulturní tradice a výměna

Kateřina Svobodová

13:00-14:00

Přestávka na oběd

Odpolední blok I: Mes Ajnak

14:00-14:30

Nálezy šperku a dekorativních předmětů z Mes Ajnaku (Afghánistán)

Petra Belaňová

14:30-15:00

Figurální plastiky buddhistického Afghánistánu – materiály a technologie

Martina Ohlídalová - Eva Míčková

15:00-15:30

Průzkum zbytků textilií nalezených na kovových předmětech z lokality Mes Aynak

Veronika Šulcová

15:30-15:45

Přestávka na kávu

Odpolední blok II: Středověk a etnologie

15:45-16:15

Průběh dálkových cest a charakter dálkového obchodu v oblasti Jižního Ázerbájdžánu od 6. do 10. století.

David Majer

16:15-16:45

Etnická identita tádžických Pamírců

Tomáš Retka

16:45-17:15

Dopad Velké hry na pamírská etnika

Libor Dušek