Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Contacts, Migrations and Climate Change

Mezinárodní konference

CONTACTS, MIGRATIONS

AND CLIMATE CHANGE 2015

 

 

Conference Contacts, Migrations and Climate Change 2015 logo

 

PROGRAM

EXKURZE

 

Konference na počest Prof. PhDr. J. Bouzka, DrSc. u příležitosti jeho 80. narozenin, které oslaví v roce 2015

19.-23. května 2015

Clam–Gallasův Palác, Husova 20, Praha 1

 

Vědecký výbor konference:

 

Prof. Dr. Fritz Blakolmer (Vienna), Prof. Dr. Petr Charvát (Prague), Prof. Dr. Lydia Domaradzka (Sofia), Prof. Dr. Luboš Jiráň (Prague), Prof. Dr. Venceslas Kruta (Paris), Prof. Dr. Zdeněk Měřínský (Brno), Prof. Dr. Jiří Musil (Prague), Prof. Dr. Krzysztof Nowicki (Warszawa), Dr. Thanasis Sideris (Athens), Prof. Dr. Gocha Tsetskhladze (Melbourne) 

Organizátoři konference:

 

Doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

Ústav pro klasickou archeologii

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

E-mail: peter.pavuk@ff.cuni.cz

 

Mgr. Věra Klontza-Jaklová, Ph.D.

Ústav archeologie a muzeologie

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

E-mail: verakj@mail.muni.cz

 

Prof. Dr. Anthony Harding

Department of Archaeology

University of Exeter (UK)

E-mail: a.f.harding@exeter.ac.uk

Odborné sekce konference:


I. Černomoří

II. Egejská oblast a Anatolie

III. Střední Evropa v době bronzové a v rané době železné

IV. Archaické, klasické a helénistické Řecko

V. Klimatické změny v antice

VI. Keltové v pohybu

VII. Thrákové a jejich vládci

Program konference:

(kompletní seznam příspěvků viz odkaz PROGRAM níže): 

PROGRAM


úterý 19.5.2015

10:00 - 13:00 hod. - registrace

13:00 - 14:00 hod. - slavnostní zahájení konference

I. sekce "Černomoří"

14:00 - 15:40 - 1. blok přednášek

15:40 - 16:10 - Coffee Break

16:10 - 17:50 - 2. blok přednášek

17:50 - 19:00 - Coffee Break

19:00 hod. - večerní přednáška Prof. Dr. Friederike Fless "Cultural and Scientific Interrelations"

 

středa 20.5.2015

Dopolední blok:

II. sekce "Egejská oblast a Anatolie"

9:00 - 10:40 - 1. blok přednášek 

10:40 - 11:10 - Coffee Break

11:10 - 12:25 - 2. blok přednášek

 

12:25 - 14:00 - přestávka na oběd

 

Odpolední blok:

14:00 - 14:25 - poslední přednáška II. sekce

III. sekce "Střední Evropa v době bronzové a v rané době železné"

14:25 - 15:40 - 3. blok přednášek

15:40 - 16:10 - Coffee Break

16:10 - 17:25 - 4. blok přednášek

 

čtvrtek 21.5.2015

Dopolední blok:

IV. sekce "Archaické, klasické a helénistické Řecko"

9:00 - 10:40 - 1. blok přednášek

10:40 - 11:15 - Coffee Break

11:15 - 12:55 - 2. blok přednášek

 

13:00 - 14:30 - přestávka na oběd

 

Odpolední blok:

V. sekce "Klimatické změny v antice"

14:30 - 15:45 - 3. blok přednášek

15:45 - 17:00 - Coffee Break a prezentace posterů

17:00 - procházka historickým centrem Prahy a přesun na Novoměstskou radnici, kde bude pro účastníky konference ve Velkém sále přichystána slavnostní recepce 

19:00 - 22:00 - večerní slavnostní recepce ve Velkém sále Novoměstské radnice (Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2, vstup přes nádvoří z Vodičkovy ul.)

 

pátek 22.5.2015

Dopolední blok:

VI. sekce "Keltové v pohybu"

9:30 - 10:45 - 1. blok přednášek

10:45 - 11:15 - Coffee Break

11:15 - 12:30 - 2. blok přednášek

 

12:30 - 14:00 - přestávka na oběd

 

Odpolední blok:

VII. sekce "Thrákové a jejich vládci"

14:00 - 15:40 - 3. blok přednášek

15:40 - 16:10 - Coffee Break

16:10 - 17:25 - 4. blok přednášek

 

17:25 - Zakončení konference (Anthony Harding, Peter Pavúk, Věra Klonza - Jaklová)

 

sobota 23.5.2015

exkurze do blízkého historického města či hradu; komentovaná prohlídka po Praze

- bude upřesněno

Program konference a seznam přihlášených příspěvků: ke stažení viz PŘÍLOHA


Organizační informace:

 

Příspěvkům v rámci jednotlivých sekcí bude vymezen časový prostor 20 minut. Po skončení každé sekce bude následovat 5-ti minutová diskuse. Při prezentacích je vhodné použít PowerPoint nebo OpenOffice.

Oficiálními jazyky konference jsou angličtina, němčina a francouzština.

V rámci konference bude možné umístit a prezentovat postery. Prosíme o dodržení rozměrů posterů max. 100 x 70 cm (formát "B1").  

Na konci konference budou organizovány dvě exkurze s průvodcem (prohlídka historického města/hradu a procházka Prahou) - bližší informace budou doplněny.

Anotace:

 

Termín pro zasílání anotací: do 30. listopadu 2014

Prosíme zájemce o přednesení odborného příspěvku, aby zaslali na e-mail contacts.conference@ff.cuni.cz anotaci v délce max. 300 slov s uvedením názvu příspěvku nebo posteru (velkými písmeny), jména, titulů a pracoviště autora. Prosíme uveďte, zda se jedná o příspěvek, nebo o poster.

Text ve formátu MS Word nebo OpenOffice a veškeré doplňující informace prosíme zaslat na e-mailovou adresu: contacts.conference@ff.cuni.cz

Publikace příspěvků:


Sborník konference bude vydán Masarykovou univerzitou v Brně.

Vložné:

25 EUR nebo 700,- Kč (platba v hotovosti při registraci)

PROGRAM

EXKURZE

Kontakt:

 

E-mail: contacts.conference@ff.cuni.cz

PřílohaVelikost
01_GUEST_GUIDE_Contacts_Migrations_and_Climate_Change_REVISION.pdf1.02 MB
02_attachment_Prague_transport_METRO_TRAMS_REVISION.pdf957.69 KB