Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Malá velká umění

kolokvium na počest

doc. PhDr. Ivy Ondřejové, CSc.

Malá velká umění

17. 4. 2015 v místnosti 104 hlavní budovy FFUK, Nám. J. Palacha

Dopolední blok: SVĚT VĚCÍ (Malá umění), moderuje Jiří Musil

9:00-9:20

Úvodní slovo

Mirjam Friedová, Peter Pavúk, Jan Bouzek

9:20-9:40

Jantarová hlavička ve sbírce Národního muzea v Praze

Jan Bouzek

9:40-10:00

Nové nálezy rímskych prsteňov z Rusoviec - Gerulaty

Jaroslava Schmidtová

10:00-10:20

„Luna fere tremulum praebebat lumen eunti“: Luna na rímskych lampách v Pannónii

Róbert Frecer

10:20-10:40

Čas extravagance a „skleněná lahvice srpovitého tvaru“ z antické sbírky Národního muzea

Helena Svobodová

10:40-11:10

Přestávka na kávu

11:10-11:30

Středomořské prsteny a gemmy ve střední Evropě v době oppid

Jan Kysela

11:30-11:50

Malí bohové a drobní hrdinové: řecká božstva na gemách a prstenech na Východě

Ladislav Stančo

11:50-12:10

Staroveký šperk Strednej Ázie (odraz antickej šperkárskej tradície) 

Petra Belaňová

12:10-12:30

O špulkách a ľuďoch. K charakteru textilnej výroby v egejskej oblasti v 2. tisícročí p. n. l.

Peter Pavúk

Odpolední blok: SVĚT LIDÍ (Velká umění), moderuje Peter Pavúk

14:00-14:20

Medusa (v Praze v květnu 1941)

Jan Bažant

14:20-14:40

Prof. Antonín Mendl v rozpětí a napětí mezi antikou a modernou

Patrik Líbal

14:40-15:00

Císařská propaganda v "malém i velkém" (Glyptika a monumentální architektura - oblíbená prezentační média vrcholné antiky)

Petr Juřina

15:00-15:20

Přestávka na kávu

15:20-15:40

Oděv provinciálů, norické reliéfy a jejich rekonstrukce

Jiří Musil

15:40-16:00

Svatební zobrazení na attické a jihoitalské červenofigurové keramice

Hana Vondrová

16:00-16:20

Egyptské nočné slávnosti lámp na počesť Athény-Neith

Květa Smoláriková

Po kolokviu bude následovat společenský večer, místo bude upřesněno.