Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Alois Musil, antika a České zeměU příležitosti 150. výročí narození světově významného vědce Aloise Musila (1868–1944) pořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním památkovým ústavem seminář

Alois Musil, antika a České země.“ 

Tento orientalista, kněz a cestovatel se také výrazně dotýkal témat úzce souvisejících s antikou a tedy i s klasickou archeologií. Proto by stěžejní příspěvky měly souviset s tímto oborem, ale seminář se nezavírá ani před dalšími tématy, které souvisejí s Aloisem Musilem a jeho působením nejen na Blízkém východě, ale i v Českých zemích. 

Seminář se koná dne 2. listopadu 2018 od 9 hodin v domě U Voříkovských, sídle Národního památkového ústavu, Liliová 219/5, Praha 1 – Staré Město. Přihlášky s názvem přednášky, afiliací a krátkým abstraktem zasílejte na kontaktní email alois.musil.150@seznam.cz 

Za přípravný výbor: Jiří Musil - Martina Veselá - Patrik Líbal – Stanislava Kučová

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality