Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.

PhDr. Jiří Musil, Ph. D.

Vystudoval klasickou archeologii na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po absolutoriu se stal dokorandem a následně odborným asistentem Ústavu pro klasickou archeologii UK FF, kde vede např. přednášky a semináře pro římsko-provinciální archeologii, archeologii Itálie a etruskou archeologii. Specializuje se především na archeologii římských provincií a jejich vztah k našemu území. Kromě pedagogických aktivit se zúčastnil archeologické expedice pod záštitou UNESCO v Bejrútu (1996), je členem české expedice věnující se výzkumu řeckého emporia Pistiros ve středním Bulharsku a ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem se podílí na výzkumu egyptské oázy el Hajez v Západní poušti, kde se věnuje římskému osídlení z 3.-5. stol. po Kr. V rámci projektu Aktion spolupracoval s Rakouským archeologickým ústavem na zpracování stavebního materiálu z římského tábora v Carnuntu. Je členem redakční rady Památek archeologických.