Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Mgr. Jan Kysela PhD.

e-mail:                        jan.kysela@hotmail.com

                                  jan.kysela@ff.cuni.cz

                                  https://cuni.academia.edu/JanKysela

odborné zaměření:    archeologie předřímské a republikánské Itálie; evropská doba železná – laténská kultura; kontakty mezi Středomořím a zaalpskou Evropou v době železné;

 Vzdělání

2013                            -PhD. v oboru klasická archeologie (disertační práce: Počátky českých oppid: Role Středomoří a urbanisační procesy v evropské době železné / Les origines des oppida en Bohême: Le rôle de la Méditerranée et les processus d’urbanisation dans l’âge du Fer Européen).

2008-2013                  -postgraduální studium en cotutelle mezi UKAR FF UK a UMR 7044 Université de Strasbourg

2008                            -Mgr. v oboru klasická archeologie (diplomová práce: Severoitalští Bójové a problematika původu středoevropských oppid

2002-2008                  –studium klasické archeologie na Ústavu pro klasickou archeologii FFUK

2006/2007                 –roční studijní pobyt: Università degli Studi di Pisa

 Stipendia a granty

V/2012                       - studijní stipendium v École française de Rome

2010-2012                   - stipendium francouzské vlády pro doktorandy pod dvojím vedením

2009-2011                   - hlavní řešitel grantU GAUK č. 104109 „Česká oppida a Středomoří“

2005 a 2006                - účast na grantu GAUK č. 473/2004-2006 „Baktrie v době Řeků, Šaků a Kušánů“

ARCHEOLOGICKÁ PRAXE 

 

IX/2014-VIII/2015         archeolog Národního musea v Praze, Oddělení pravěku a antického starověku

2009 – 2013    Bibracte (F)

2007 – 2009    zaměstnán v NPU v Praze na zpracování terénní dokumentace z výzkumů

2007; 2008      Povegliano Veronese (I)

2005; 2006      Džandavláttepa (UZB)

2003 – 2006    brigádní účast na záchranných archeologických výzkumech v Praze a okolí

 

 PEDAGOGICKÁ PRAXE

Od 2009          UKAR FFUK (Seminář k etruské archeologii; Archeologické metody; Archeologie předřímské Itálie;  archeologická cvičení; Vztahy mezi Středomořím a střední Evropou)

Od 2013          UAR FF JČU  (Úvod do klasické archeologie)        ¨

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

https://cuni.academia.edu/JanKysela/Papers

ČLÁNKY:

2017

JK - D. Bursák - P. Houfková - T. Šálková: Stebno-Nouze: pozoruhodný laténský depot z Podbořanska [Stebno-Nouze: a remarkable La Tène hoard from Western Bohemia]. Archeologické Rozhledy LXIX, 74–108.


 - L’oppidum de Třísov (CZ). L’atelier de bronzier (?) fouillé en 1981-1982 et l’artisanat sur les acropoles des oppida en Europe centrale. In: St. Marion - S. Deffressigne - J. Kaurin - G. Bataille (eds.): Production et proto-industrialisation aux âges du Fer : perspectives sociales et environnementales. Actes du 39e colloque international de l'AFEAF. Nancy, 14-17 mai 2015. Bordeaux, 467-474.

 

2016

-Vitreae gemmae, volgi anuli. Bagues et intailles méditerranéennes en Bohême à l’époque de La Tène. Studia Hercynia XX/1, 33-67.

J.K. – J. Militký – A. Danielisová: Les mutations territoriales et sociales en Europe Centrale entre les IIIe et Ier siècles avant J.-C. In: G. Blancquaert – F. Malrain (eds.): Évolution des sociétés gauloises du Second âge du Fer, entre mutations internes et influences externes. Actes du 38e colloque international de l’AFEAF, Amiens 29 mai - 1er juin 2014. Revue archéologique de Picardie, N° Spécial 30, 167–178.

-Pendentif en argent en forme de tête de canard de l’oppidum de Závist. In: D. Vitali – Ch. Goudineau (eds.): Le monde celtique avant et après la conquête romaine / Il mondo celtico prima e dopo la conquista romana. Mélanges en l'honneur de Jean-Paul Guillaumet. Bologna – Dijon, 299–308.

 

2015

L. Barresi - J.K.: Antropomorfní závěsek z Jaroměře [A Figural Pendant from Jaroměř (distr. Náchod, Eastern Bohemia)]. Studia Hercynia XIX, 124-142.

- Wherefore the Walls? In: Wefers, St. – Karwowski, M. – Fries-Knoblach, J. – Trebsche, P. – Ramsl, P. eds.: „Waffen – Gewalt – Krieg“ Tagungspublikation der AG Eisenzeit, Rzeszów 2012. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 79. Wien, 77-88.

- The third life of the Boii. In: Salač, V. – Sievers, S. – Karwowski, M. eds.: Boier zwischen Realität und Fiktion. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 21. Bonn, 159-166.

- Dovozové fally českých Keltů? [Fallic imports among the Bohemian Celts?]. Živá Archeologie 15, 91-96.

 

2014

J.K. - F. Olmer: The Roman amphorae discovered in the excavation of the Bratislava castle – a preliminary study. In: M. Musilová - P. Barta - A. Herucová eds: Bratislavský hrad. Dejiny, výskum a obnova. Bratislava, 163-188.

J.K. - M. Hlava: Soubor antických předmětů ze sbírky řídícího učitele Františka Hrdiny z Modřan a Muzeum ředitele Šplíchala ve Vršovicích. Archaeologica pragensia 22, 314-355.

-Okruhy středomořského importu ve střední Evropě pozdní doby laténské. In: J. Čižmářová - N. Venclová - G. Březinová eds.: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Sborník na památku Miloše Čižmáře. Brno 2014, 229-241.

-J.K. - A. Danielisová - J. Militký: Středomořské importy z oppida Třísov. Názely z povrchové prospekce s detektory kovů z let 2007-2013. Archeologické Rozhledy LXVI, 567-608.

-Boemia ed Italia tra il IV ed il I secolo a.C. In: Barral, Ph. - Guillaumet, J.P. - Roulière-Lambert, M.J. - Saracino, M. - Vitali, D. (eds.): Les Celtes et le Nord de l'Italie. Premier et Second Âges du fer/I Celti ed l'Italia del Nord. Prima e Seconda Età del ferro. 36e colloque international de l'AFEAF, Vérone 2012. Revue Archéologique de l'Est, 36e supplément. Dijon, 341-352

-Est-ce que les Boïens se lavaient ? Objets de toilette méditerranéens en Bohême à La Tène finale. In: Alberti,G.-Féliu,Cl.-Pierrevelcin,G. (eds.): Transalpinare. Mélanges offerts à Anne-Marie Adam. Bordeaux, 459-472.

2013

- Keramické importy (kap. 6). In: Valentová, J.: Oppidum Stradonice. Keramika ze starších fondů Národního Musea. Fontes Archaeologici Pragenses, 39. Praha, 66-68.

-J.K. – M. Maggetti – G. Schneider: The Black-Gloss („Campanian“) Pottery in the Late La Tène Central Europe, preliminary archaeological and archaeometric studies. Archäologisches Korrespondenzblatt 43/2, 2013, 215-235.

2012

- Drei neue Südimporttypen aus dem Oppidum von Stradonitz. In: G. Březinová – V. Varsik: Archeológia na prahu histórie, K životnému jubileu Karola Pietu. Nitra, 339-348.

-J.K. – D. Perlík – L. Srbová: Závěsek ve tvaru hlavičky vodního ptáka z Hradiště nad Závistí. Archaeologica Pragensia 21, 132-145.

-Ex meridie oppida? Úvahy o možnostech poznání jižní inspirace laténských oppid. Archeologie ve středních Čechách 16, 2012, 467-486.

-The ways to use the Boii. In: Karl, R., Leskovar, J. Hrsg.: Die erfundenen Kelten. Interpretierte Eisenzeiten: Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbericht der 4. Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie Hallein 7.-10. November 2010. Linz, 139-146.

- Vybrané keramické a bronzové importy. In: Venclová, N. – Valentová, J. et al.: Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929. Fontes archeologici Pragenses 38. Praha, 64-65.

2011

-Středomořské importy z oppida Třísov. Archeologické výzkumy v Jižních Čechách 24, 163-190.

-L. Stančo – J.K.: Excavations in Sector 20, the so-called „Citadel“. In: Abdulaev, K. – Stančo, L. (eds.): Jandavlattepa I. The excavation Report for Seasons 2002-2006, Praha, 27-93.

-Metal and stone Weapons and implements. Ibidem, 119-136.

2010

-Italští Bojové a česká oppida. Archeologické rozhledy LXII, 150–177.

-K imitacím (?) středomořské keramiky ze středočeských oppid. Archeologické Rozhledy LXII, 523-534.

-P. Belaňová – J.K.: Antikisující kamej ze sbírky J. A. Jíry. Archaeologica Pragensia 20, 436-442.

2009 

-Beaten Boii and Unattested Urbanisation (Observations on the theory of a north-Italian origin of the oppida). In: Karl, R. – Leskovar, J. Hrsg.: Interpretierte Eisenzeiten: Fallstudien, Methoden, Theorie, Tagungsbericht der 3. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Linz, 227-236.

RECENZE

2015

Recenze: Fernández Götz, M. – Wendling, H. – Winger, K. eds. : Paths to Complexity. Centralisation and Urbanisation in Iron Age Europe. Oxford 2014. Antiquity 89, 753-755.

 

2008

-F.G.Rodríguez Martín: Las lucernas de la villa romana de Torre Águilla (Barbaño, Badajoz) Cuadernos Emeritenses – 30, Museo Nacional de Arte Romano, Merida 2005. Památky Archeologické 99, 336-337.

-Cuomo di Caprio, N.: Ceramica in Archeologia 2; Antiche techniche di lavorazione e moderni metodi di indagine; „L’Erma“ di Bretschneider (Studia Archaeologica 144), Rome 2007. Památky Archeologické 100, 313-314.

VÝKOPOVÉ ZPRÁVY

2016

L. Stančo – Sh. Shaydullaev – J. Bendezu-Sarmiento – J. Lhuillier – J. K. – A. Shaydullaev – O. Khamidov – J. Havlík – J. Tlustá: Preliminary Report on the Excavations at Burgut Kurgan in 2015. Studia Hercynia XXI/1, 86–111.

2013

-A. Fochesato - J.K. - L. Bavay - F. Martin: La fouille du secteur PC 14. In: Guichard, V. ed.: Recherches sur le Mont Beuvray et son environnement, Programme triennal 2009-2011, Rapport intermédiaire 2012.

2012

-E. Camurri – J.K.: Le mobilier de la fosse B2010-34-426 – La céramique. In: Guichard, V. ed.: Recherches sur le Mont Beuvray et son environnement, Programme triennal 2009-2011, Rapport intermédiaire 2011.

2010

-Étude préliminaire du mobilier céramique de l’horizon de destruction de la phase 2. In: Vitali, D. - Bavay, L. eds.: Le quartier du Parc aux Chevaux, PC 14. (Guichard, V. ed.: Recherches sur le Mont Beuvray et son environnement, Programme triennal 2009-2011, Rapport intermédiaire 2009, 91-138), 124-138.

Obdorné překlady

Pierrevelcin G., Ke studiu dálkových kontaktů v pozdní době laténské. Archeologické rozhledy LXI, 2009, s. 223–253. (překlad z francouzštiny).

Pierrevelcin G., Les relations entre la Boheme et la Gaule du IVe au Ier s. av. J.-C. /Vztahy mezi Čechami a Galií ve 4. až 1. stol. př. Kr. Dissertationes Archaeologicae Brunenses Pragensesque 12, Praha 2012, 233-243 (překlad resumé z francouzštiny).

Salač, V.: Bohemia as a model territory for research on transport and trade in prehistory. In.: Kerring, T – Bockage, E. (eds.) From structure to Performance. V tisku. (překlad článku do angličtiny)

Boatwright, M.T. –  Gargola, D. J. – Talbert, R.J.A.: Dějiny římské říše. Praha (Grada) 2012 (překlad L. Stančo – J.K., z angl. originálu The Romans: From Village to Empire, New York 2004)

Salač, V.: Historiography of the research on oppida in Bohemia and Moravia – motivations, practices, results. V tisku (překlad do angličtiny)