Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Petra Tušlová

https://cuni.academia.edu/PetraTušlová

petra.tuslova@ff.cuni.cz

Odborné zaměřění

 

Řecké a římské transportní amfory, archeologie JV Balkánu, povrchová prospekce, GIS. 

Vzdělání

 

2012+

Doktorandka na Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

2006–2012

Magisterské studium na ÚKAR, FF UK

Závěrečné práce

 

V přípravě

Disertační:Římská keramika v antické Thrákii a Moesii Inferior, vybrané soubory z Jambolského regionu, Bulharsko“

2012

Magisterská: “Systematická povrchová prospekce v jižním Uzbekistánu“

(oceněna Cenou Jana Palacha)

Archeologická praxe

 

2013–2016     

Vedoucí výzkumu římské lokality Jurta-Strojno v Bulharsku (ve spolupráci se S. Bakardzhievem a B. Weissovou): http://ukar.ff.cuni.cz/strojno

2010–2011     

Organizace workshopu zaměřeného na dokumentaci římské keramiky pro studenty ÚKAR v Bulharsku (s B. Weissovou) 

2010–2011     

Vedoucí projektu “Systematická povrchová prospekce v jižním Uzbekistánu“, který proběhl pod Česko-Uzbeckou archeologickou expedicí (vedoucí expedice L. Stančo: http://ukar.ff.cuni.cz/node/168)

2009–2011     

Stálý člen expedice “Tundzha Regional Archaeological Project“ v Kazanlackém a Jambolském regionu v Bulharsku (A. Sobotková, S. Ross)

2008–2014

Stálý člen výzkumu na lokalitě Pistiros v Bulharsku (J. Bouzek)

2009–2013

Účast na různých projektech v zahraničí: Itálie: 3x Roman Peasant Project (K. Bowls, C. Grey, E. Vaccaro a M. Ghisleni); Výzkum na lokalitě Aquileia (Università degli Studi di Padova: J. Bonetto), a v Pavě (Università di Siena: S. Campana). Makedonie: lokality Vardarsi Rid a Bylazora (obě zkoumány pod The Texas Foundation for Archaeology and Historical Research: E. Matthews a W. Neidinger)

Studijní pobyty v zahraničí

 

2014

březen–květen: Sofijski Universitet Svati Kliment Ohridski. Sofie, Bulharsko

2013

leden–květen: Università degli Studi di Padova. Padova, Itálie 

2013

duben, intenzivní kurz: “Thin Section Petrography of Archaeological Ceramics: Methods and Application”, University College London. Velká Británie

Řešené granty

 

2014–2016

Archeologický výzkum římské lokality Jurta-Strojno, Bulharsko pod Grantovou Agenturou Univerzity Karlovy (GAUK): 2086214. Hlavní řešitelka 

2014–2015

Archeologický výzkum lokality Stroyno, Jambolský region, Bulharsko. Vnitřní grant FF UK: 2013FF006642. Hlavní řešitelka 

2013–2015

Dokumentace římské keramiky z území provincií Trákie a Moesie Inferior. GAUK: 816413. Hlavní řešitelka

2012

Detekce provenience Řeckých a Černomořských amfor nalezených při povrchové prospekci v Yambolském a Kazanlackém regionu. Vnitřní grant FF UK. Spoluřešitelka

2011

Systematická povrchová prospekce v jižním Uzbekistánu. Projektové účelové stipendium FF UK. Hlavní řešitelka

2010

Systematická povrchová prospekce v Šerabádském okrese, jižní Uzbekistán. Vnitřní grant FF UK: 261107. Hlavní řešitelka

2010–2012

Vytvoření archeologické mapy mohyl ve starověké Thrákii. GAUK: 85810. Spoluřešitelka

Aktivní účast na konferencích

 

2015    Přednáška “Yurta, the Roman Rural Settlement in Thrace” přednesena na “The 4th International Postgraduate Conference (Perspectives in Classical Archaeology)” Praha, 10–11. prosince

2015    Přednáška “Archeologický projekt Jurta-Strojno ” přednesena na “Setkání pracovní česko-slovenské skupiny pro klasickou a římsko-provinciální archeologii ” v Trnavě, Slovensko, 20. listopadu

2015    Poster “The Content of Roman and Late Antique Amphorae as Economic Proxy. A Case Study on the Analysis of the Organic Residues in Amphorae from the Black Sea Hinterland (Yambol Region, Southeastern Bulgaria)”. Prezentován na “The International Interactive Conference Roman Amphora Contents, Reflection on Maritime Trade of Food Stuffs in Antiquity, Cadiz 5–7 října (společně s S. Pollou, B. Gruberem, A. Springerem, B. Weissovou a S. Bakardzhievem)

2015    Poster “Report on On-going Excavation of Roman Settlement Yurta, Province of Thrace” prezentován na “The 23rd LIMES Congress”, Ingolstadt, 12–23. září (s B. Weissovou and S. Bakardzhievem)

2015    Poster “LCPA Applied on Prediction of Ancient Road System Connecting Yambol District (Bulgaria) with the Mediterranean”. Prezentován na “CAA Visegrad” v Těšíně, Polsko 28–30. května (s B. Weissovou)

2015    Poster “Bulgaria-Yurta-Stroyno“ na konferenci “Malá velká umění“ na počest doc. PhDr. Ivy Ondřejové, CSc. Praha, 17. duben

2014    Přednáška “The Stroyno Excavation Project. Report of the 2014 Season”. Přednesena na “The 3rd International Postgraduate Conference (Perspectives in Classical Archaeology)”. Praha, 15–16. prosince

2014    Poster “Transport Amphorae from Dodoparon: Tracing Commercial Routs in Late Antique Bulgaria”. Prezentován na “The Fourth Balkan Symposium on Archaeometry” v Nesebaru, Bulharsko, 27–30. září (s E. Bonato a S. Amicone)

2014    Přednáška“Late Roman Pottery from the 6th century AD House Excavated at the Site of Dodoparon, Bulgaria” přednesena na “The 4th International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean“, v Alexandrii, 6–10. dubna

2013    Přednáška “Documentation of Selected Ensembles of Roman Pottery from Yambol Region, Bulgaria” přednesena na “The 2nd International Postgraduate Conference (Perspectives in Classical Archaeology)”. Praha, 16–17. prosince

2013    Poster “New Greek Amphorae Stamps from Emporion Pistiros“, prezentován na “The 5th International Congress on Black Sea Antiquities”. Bělehrad, 17–21. srpna (s B. Weissovou)

2012    Přednáška “Greek and Black Sea Transport Amphorae Found during the Field Survey in Bulgaria, Yambol Region” přednesena na “The 1st International Postgraduate Conference (Perspectives in Classical Archaeology)”. Praha, 10–11. prosince

2011    Poster “Aplikace ArcGIS na systematickou povrchovou prospekci” prezentován na konferenci “Počítačová podpora v Archeologii” v Dalešicích, 18–20. května

2011    Poster “The Late Roman Pottery from the Metropolit Panaret Street, Plovdiv, Bulgaria”, na “The 4th International Conference on Late Roman Coarse Ware Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean“. Soluň, 7–10. dubna (s B. Weissovou) 

2011    Přednáška “Systematická povrchová prospekce v Jižním Uzbekistánu” přednesena na kolokviu Orientalia Antiqua Nova v Plzni, 10–11. března

2009    Poster “The Greek and Black Sea Trade Amphorae in The Emporion Pistiros, Bulgaria”, na “The 4th International Congress on Black Sea Antiquities”. Istanbul 14–18. září (s B. Weissovou and S. Kučovou)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 

Kolektivní monografie

Stančo, L. – Tušlová, P.: Sherabad Oasis: Tracing Historical Landscape in Southern Uzbekistan. Praha, odevzdáno recenzentům.

Popularizační knihy

Stančo, L. – Tušlová, P. – Halama, J. 2012: Do srdce Asie. 10 let české archeologie ve Střední Asii. Praha, 107 pp. ISBN 978-80-7308-401-1.

Абдуллаев, К. – Станчо, Л. – Шайдуллаев, А. – Тушлова. П. 2013: Археологическое исследование Джандавлаттепа и Шерабадского района. 10 лет Чешско-Узбекской археологической экспедиции. Praga, 91 pp. ISBN 978-80-7308-401-1.

Odborné články

Polla, S. – Springer, A. – Tušlová, P. – Weissová, S.: Inland Trade and Consumption in Context. A Case Study on the Organic Residue Analysis of Transport Amphorae from the Balkan Peninsula (Yambol District, South-Eastern Bulgaria). In: Proceedings of the International Interactive Conference Roman Amphora Contents, Reflection on Maritime Trade of Foodstuffs in Antiquity, 5–7 October 2015, Cádiz, Spain. Roman and Late Antique Mediterranean Pottery Series, Oxford. Přijato k tisku v únoru 2016. 

Tušlová, P. – Weissová, B.: Greek and Black Sea Provenience Transport Amphorae Found During the Field Survey in Yambol Region, Bulgaria. In: S. Ross – A. Sobotkova – G. Nehrizov – J. Tzvetkova – S.E. Connor (eds.): Tundzha Regional Archaeological Project 2009–2011, Final Report. Oxford. Přijato k tisku v lednu 2016.

Tušlová, P. – Weissová, B. – Bakardzhiev, S.: State of Art at the Yurta-Stroyno Archaeological Site between Years 2006 and 2015. In: S. Ross – A. Sobotkova – G. Nehrizov – J. Tzvetkova – S.E. Connor (eds.): Tundzha Regional Archaeological Project 2009–2011, Final Report. Oxford. Přijato k tisku v lednu 2016.

Tušlová, P.: Late Roman Amphorae from the 6th Century AD House at the Site of Dodoparon in South-Eastern Bulgaria. In: D. Dixneuf – J.-Y. Empereur (eds.) : Études Alexandrines. Actes du congrès LRCW: la céramique culiniare et les amphores de l’Antiquité tardive en Méditerranée : archéologie et archéométrie (Alexandrie, avril 2014), Alexandria. Přijato k tisku v listopadu 2015.

Tušlová, P. – Weissová, B. – Bakardzhiev, S. – Čisťakova V. – Frecer, R. – Janouchová, P. 2015: The Stroyno Archaeological Project, Report on the Season 2015. Studia Hercynia XIX/1-2, 243–261.

Tušlová, P. – Weissová, B. – Bakardzhiev, S. 2014: Stroyno Excavation Project, Introduction to the Site of Yurta-Stroyno and Report on the 2014 Season. Studia Hercynia XVIII/1-2, 16–24.

Bouzek, J. – Chystyakova, V. – Tušlová, P. – Weissová, B. 2014: New Studies in Black Sea and Balkan Archaeology. Eirene, Studia Graeca at Latina L/I-II, 298–314. 

Tušlová, P. – Weissová, B. 2014: Roman Coarse Ware and Amphorae from 27 Metropolit Panaret Street, Plovdiv, Bulgaria. In: Poulou-Papadimitriou, N. – Nodarou, E. –Kilikoglou, V. (eds.): Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean 5, BAR International Series 2616 (I). Oxford, 433–439.

Tušlová, P. – Weissová, B. 2013: New Finds and Observations on Transport Amphorae from Pistiros. In: Bouzek, J. – Domaradzka, L. – Gotzev, A. – Archibald, Z.H. (eds.): Pistiros, Excavations and Studies V. Prague, 161–165.

Tušlová, P. 2012: Systematic Field Survey in the Sherabad District, Report of the 2011 Season. Studia Hercynia XVI/2, 12–21.

Weissová, B. – Tušlová, P. 2012: Pistiros Report 2011, Part II. Studia Hercynia XVI/2, 8–11.

Tušlová, P. 2012: Systematická povrchová prospekce v Jižním Uzbekistánu. Orientalia Antiqua Nova XI. Sborník z vědecké konference pořádané ve dnech 10–11. března 2011 v Plzni, 174–185.

Tušlová, P. – Weissová, B. 2011: Roman Terracotta Lamps from 27 Metropolit Panaret Street, Plovdiv, Bulgaria. Studia Hercynia XV/2, 18–26.

Tušlová, P. 2011: Systematic Field Survey in Sherabad District, South Uzbekistan. Studia Hercynia XV/2, 27–38.

Tušlová, P. – Kučová, S. – Weissová, B. 2010: Greek and Black Sea Transport Amphorae in Emporion Pistiros, Quantified Analyses of Material Excavated until 2009. In: Bouzek, J. – Domaradzka, L. – Archibald, Z.H. (eds.): Pistiros, Excavations and Studies IV. Prague, 205–220.